Saltar al contenido
Meterac pytania i odpowiedzi

Jak przesłać wideo na YouTube bez naruszenia praw autorskich?

Sytuacja pobierania dochodów przez osoby trzecie wygląda następująco:

  • autor publikuje swój klip na YT,
  • klip jest oznaczony jako naruszający prawa,
  • bez zgody autora, po odtworzeniu wideo zaczynają wyświetlać reklamy, z których zysk trafia na konto zgłaszającego, a jeśli twórca reklamy zatrudnił się sam, zysk jest automatycznie przekazywany zgłaszającemu.

Roszczenia twórcy utworu

Sprawy komplikują się, gdy odtwarzamy w naszym filmie utwór innej osoby w sposób tak odmienny od oryginału, że można to uznać za nasz własny rozwój.

Zgodnie z art. 2 ust. Sama adaptacja cudzego utworu przez Auto podlega prawu autorskiemu, a adaptacja i wykorzystanie adaptacji jest uzależnione od zgody autora oryginalnego utworu. Dopiero takie zezwolenie (prawo pomocnicze) daje nabywcy dzieła możliwość dokonania zmian w pierwotnym projekcie. Ponadto autor ma prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego dozwolonego użytku zgodnie z § 16 ust. 3 UrhG.

Faites ves reprises de chansons

«MISE À JOUR ✅ Voulez-vous télécharger des videos sur votre chaîne YouTube bez rozwiązywania problemów z droits d’auteur ⭐ ENTREZ ICI ⭐ an apprenez comment DEPUIS SCRATCH ! »

Internetowe prawo autorskie – koncepcja ochrony praw autorskich

Utwór audiowizualny (film/wideo) – jeśli jest tylko wytworem twórczej, twórczej działalności człowieka – jest chroniony przez prawa autorskie ©. Ochrona ta rozpoczyna się z chwilą powstania (nazewnictwa) dzieła, trwa za życia twórcy i wygasa 70 lat po jego śmierci.

W przypadku utworów audiowizualnych, które są zwykle tworzone przez kilku autorów, okres ochrony utworu audiowizualnego kończy się po 70 latach od śmierci ostatniego współtwórcy.

Źródło YouTube

Niezależnie od zakresu udzielonej licencji twórcy materiału przysługują autorskie prawa osobiste. Sprowadza się to do obowiązku oznaczania materiału nazwiskiem twórcy lub użytym pseudonimem albo nazwą nadawcy, w zależności od okoliczności. Należy jednak wziąć pod uwagę praktyki rynkowe. Czy ktoś widział nagłówki w reklamach, zanim agencja dostała jakąś nagrodę?! Na pocieszenie autor, nawet jeśli wyraził zgodę na tworzenie dzieł zależnych, może zaprotestować, jeśli sposób wykorzystania jego materiału lub dokonane w nim zmiany zniekształcają jego znaczenie, wymowę, przekaz itp. To znaczy, jeśli nie podlega parodii.

I co z tego, filmowco?! Ile reklam wyświetlałeś w YouTube (a może w Google)?!

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad