Saltar al contenido
Meterac pytania i odpowiedzi

Jak wiedzieć, czy piosenka ma prawa autorskie na YouTube?

Nie ma oficjalnego „rejestru” zawierającego te informacje. Każdy musi sam zdecydować, czy dany utwór podlega ochronie i kto jest właścicielem praw. Stowarzyszenia autorów i organizacje zbiorowego zarządzania czasem mogą pomóc, ale ich informacje nie są oficjalne również w tym sensie, że np. B. w przypadku nieruchomości dane nieruchomości zawarte są w katastrze gruntów i hipotek. Zgoda autora na zasadach dozwolonego użytku (ich potencjał komercyjny jest bardzo ograniczony) lub zgodnie z treścią zgody uzyskanej od autora.

Czy mogę kupić prawa do utworu i jak to zrobić?

Nie możesz kupić autorskich praw osobistych do utworu, ponieważ są one niezbywalne, ale nie zapominaj o autorskich prawach majątkowych, które można uzyskać na dwa sposoby. Przede wszystkim możliwe jest zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe. W ten sposób możliwe jest nabycie całości lub części praw majątkowych, np. tylko prawa do pobierania tantiem. Taka umowa musi mieć formę pisemną i powinna określać, jakie utwory i jakie obszary użytkowania są objęte przeniesieniem. Po drugie, możliwe jest zawarcie umowy licencyjnej, chociaż udzielenie licencji nie skutkuje nabyciem praw, a jedynie prawa do korzystania z utworu. Jeśli tylko jeden podmiot ma prawo do korzystania z kompozycji, jest to licencja wyłączna. W pozostałych przypadkach jest to licencja niewyłączna.

Wymogi formalne umowy licencyjnej są podobne do wymogów umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe. Wymagana jest również forma pisemna, z której wyłania się praca i obszary zastosowania. Przeniesienie praw jest nieograniczone w czasie, aw przypadku braku zapisów umownych licencja udzielana jest na 5 lat, z możliwością udzielenia na dłużej niż 5 lat lub nawet na czas nieokreślony.

Więcej informacji na temat umowy licencyjnej można znaleźć w artykule Co powinna zawierać licencja? https://musicodex.pl/co-should-contain-licencja/

podcast i wideo

Jeśli wolisz słuchać niż czytać, dam Ci kolejny odcinek podcastu o tym za kreacje i serię Zapytaj prawnika, w której zadanie tworzenia stron internetowych odgrywa pierwsze skrzypce.

Poniżej znajduje się odtwarzacz, którego możesz użyć do słuchania podcastu. Możesz także słuchać podcastu w aplikacji do podcastów na swoim smartfonie.

Wydawcy muzyczni

Umowy dotyczące praw autorskich między autorami a wydawcami muzycznymi chronią interesy obu stron. Wydawca stara się zmaksymalizować udział praw autorskich każdego z nich, jednocześnie chroniąc interesy autora. Czasami nad utworem pracuje kilku kompozytorów. Chociaż powszechne jest, że wszyscy otrzymują podobny udział w prawach autorskich, wydawcy mogą mieć pewną swobodę w ostatecznej dystrybucji.

Jednym ze sposobów sprawdzenia, kto jest właścicielem praw autorskich do utworu, jest sprawdzenie nazwiska właściciela praw autorskich na pierwszej stronie opisu. Jeśli utwór nie należy do właściciela praw autorskich, pojawi się komunikat „Produkcja” lub „Wydanie”. Chociaż „publikuj” w nazwie firmy niekoniecznie odnosi się do fizycznych notatek, termin „wydawca” jest powszechnie używany w odniesieniu do właściciela praw autorskich.

Faites ves reprises de chansons

«MISE À JOUR ✅ Voulez-vous télécharger des videos sur votre chaîne YouTube bez rozwiązywania problemów z droits d’auteur ⭐ ENTREZ ICI ⭐ an apprenez comment DEPUIS SCRATCH ! »

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad